GDPR

Det är viktigt för oss på Pridoc att din integritet och dina personuppgifter är skyddade på bästa möjliga sätt. Vi följer därför den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018.
Läs mer på www.datainspektionen.se
Läs vår Integritetspolicy>>

För att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service samt boka in dig på intressanta uppdrag så behöver vi ta del av dina personuppgifter. Dessa uppgifter inkluderar bland annat ditt CV, personnummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, önskemål, intervjuunderlag osv. Vi samlar även in relevant information som regleras i ramavtal såsom din förskrivarkod, specialistbevis, legitimation. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med våra kunder och övriga dotterföretag inom Hedera Group. Detta sker helt enlig dina specifika önskemål.

Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt och du kan när som helst begära att bli borttagen från vår databas. Detta gör du enklast genom att maila till info@pridoc.se

Pridoc är del av Hedera Group. Har du synpunkter eller frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår CISO, skyddsombud för Hedera Group, Anneli Ronnermark, anneli.ronnermark@hederagroup.se