Besök på Vitalis vid Svenska Mässan i Göteborg

Besök på Vitalis vid Svenska Mässan i Göteborg
2016-04-08 pridoc

Pridoc var iväg och besökte Vitalis vid Svenska Mässan igår. Som redan är väl känt så sker den teknologiska utvecklingen snabbt och inte minst inom vården. Med ungefär 110 utställande företag, 170 föreläsningar och mer än 3000 besökare genomfördes konferensen med alla möjliga människor, nationaliteter samt yrkeskategorier inom branschen. Där fanns både statliga och privata aktörer och många start-ups med innovativa lösningar på hur våren kan komma att förändras inom kort. Deltagande företag fanns inom journalhantering, dokumentation, informationsöverföring, patientsäkerhet, läkemedelshantering, beslutsstöd, informationssystem, telemedicin, övervakningssystem osv. Hela 47% av besökarna på mässan föregående år uppgav att de planerade att köpa någon produkt eller tjänst som de sett på mässan.

Ett av tillväxtbolagen på plats i Göteborg var Visiba Care. Bolaget grundades 2013 och utmärktes förra året till en av branschens hetaste start-up bolag. Idag gör Pridocs systerbolag Privatläkarna i Helsingborg ett samarbete med Visiba i syfte att etablera patienternas möjlighet till videobesök med sin läkare. Efter undersökning så uppgav 88% att de vill ha möjlighet till ett videosamtal med sin läkare istället för att behöva vara fysiskt närvarande. En digital mottagning är antagligen framtiden, eller snarare möjligheten till alternativet är det. Distansvård är ett nytt begrepp som etableras inom branschen.

Pridoc Bemanning 8/4-2016

Kommentarer (0)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*